Telec Electronics

Informatie en producten voor telecommunicatie en electronica

De FONtevo / Auerswald centrales bieden standaard behoorlijk wat mogelijkheden, waarbij de meeste onopgemerkt blijven, zo nu en dan is er echter een functie beschikbaar die wat extra uitleg vereist.

Naast de mogelijkheid om een Auerswald / FONtevo centrale op afstand te configureren, is het ook mogelijk om, via hetzelfde menu, een Follow-me stand op afstand te wijzigen. Toegegeven middels de Auerswald-app is dit ook mogelijk, maar er zijn situaties denkbaar waarbij geen internet verbinding voorhanden is en men toch een Follow-me zou willen aanpassen.

In dit voorbeeld wordt een Follow-me van groep 8700 naar 8701 uitgevoerd, waarbij groep 8701 b.v. een andere externe doorschakeling heeft dan groep 8700. Een van onze klanten gebruikt deze opzet om service monteurs de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen wie in de avonduren storingsdienst heeft.

Dit voorbeeld maakt gebruik van een COMpact 4000 maar bij alle grotere centrales zoals de COMpact 5200/5500 en de COMmander 6000 werkt deze opzet hetzelfde.

In het ideale geval is er voor het gebruik van deze functie een vrij telefoonnummer beschikbaar dat nergens anders voor gebruikt wordt, kunt u geen extra nummer beschikbaar stellen dan werkt het ook maar dient u rekening te houden met 10 seconden vertraging voor u de functie aan kunt roepen.

Public switched tel. networks – Call distribution

In onderstaande schermafdruk is het nummer 7633838 gereserveerd als remote switching number, er is dus geen oproepverdeling aan gekoppeld. Zodra een oproep naar dit nummer wordt opgezet door een nummer met access autorisatie wordt de oproep direct door de centrale beantwoord met een bevestigingstoon, een niet geautoriseerd nummer wordt met bezet afgewezen.

Indien u het remote switching number wel een oproepverdeling heeft gegeven dan wordt gedurende de eerste 10 seconden het doel van de oproepverdeling aangekozen en pas daarna hoort u de bevestigingstoon. Let op dit kan verwarrend werken voor personen die geen geautoriseerd nummer meesturen, de verbinding wordt na enige tijd automatisch verbroken, gebruik deze mogelijkheid dus alleen voor een telefoonnummer wat niet algemeen bekend is.

FONtevo PSTN - Call Distribution

Subscriber Properties – Basic Settings

Het aanroepen van de Externe Follow-me functie is beschermd met de PIN code van de deelnemer u treft de gegevens in onderstaand scherm aan.

FONtevo Subscriber Properties – Basic Settings

Subscriber Properties – Authorisations

Het is tevens noodzakelijk om de deelnemer de rechten te verlenen om de Follow-me functie aan te roepen, de noodzakelijke vrijschakelingen staan in onderstaand scherm in het rood weergegeven.

FONtevo Subscriber Properties – Authorisations

Attentie!

Een interne deelnemer mag alleen de Follow-me functie aanroepen voor de groep(en) waar hij zelf deel van uitmaakt. Indien een deelnemer dus voor meerdere groepen de Follow-me stand wil kunnen wijzigen MOET deze deelnemer in alle groepen worden aangemaakt waar de Follow-me op afstand van gewijzigd gaat worden.

Het is niet noodzakelijk dat deze deelnemer voor alle groepen is ingelogd, zolang het interne nummer van de deelnemer maar in de groep voorkomt kan de Follow-me functie voor de betreffende groep door de deelnemer worden aangeroepen.

Administrator - Remote Configuration

Als laatste dient u de gebruiker externe toegang te verlenen, in het onderstaande scherm selecteert u het externe nummer dat u voor de toegang wilt gebruiken en geeft het nummer in van diegene die de functie mag aanroepen, in onderstaand voorbeeld is dit een gebruiker met het GSM nummer 0612345678. Let op de ARA PIN wordt in dit geval niet gebruikt!

FONtevo Administrator - Remote Configuration

Aanroepen Follow-me voor een deelnemer of groepsnummer

deelnemer/groepsnummer Het nummer van een deelnemer of groepsnummer dat omgeleid moet worden.
doelnummer Het nummer waarnaar omgeleid moet worden. Dit kan een intern nummer van een deelnemer of een groepsnummer zijn maar ook een extern nummer. Voor omleiding naar een extern nummer moet de 0 voor het aankiezen van de buitenlijn worden opgenomen dus 0 + extern nummer. Heeft de deelnemer waar van af wordt omgeleid een directe buitenlijn dan vervalt de extra 0.

Remote Follow-me inschakelen vanaf een extern toestel met het nummer 0612345678

remote switching number ##8 subscriber PIN *191 deelnemer/groepsnummer * doelnummer #

Het omleiden van groepsnummer 8700 naar groepsnummer 8701 ziet er dan als volgt uit:

0797633838 ##8 119945 *191 8700 * 8701 #

Indien dit een vaak gebruikte functie is kunt u deze in het telefoonboek van uw telefoon opnemen, waarbij een komma (,) als pauze tussen het telefoonnummer en het aanroepen van de functie moet worden opgenomen om de weergave van de bevestigingstoon van de centrale na het beantwoorden van de oproep te overbruggen.

Ingave telefoonboek: 0797633838,##8119945*1918700*8701#

Remote Follow-me uitschakelen vanaf een extern toestel met het nummer 0612345678

remote switching number ##8 subscriber PIN *190 deelnemer/groepsnummer #

Het uitschakelen van de omleiding voor groepsnummer 8700 ziet er dan als volgt uit:

0797633838 ##8 119945 *190 8700 #

Ingave telefoonboek: 0797633838,##8119945*1918700#

Het omleiden van groepsnummer 8700 naar het externe nummer 0793422611 ziet er dan als volgt uit:

0797633838 ##8 119945 *191 8700 * 00793422611 #

In plaats van een groepsnummer kunt u ook een intern nummer van een deelnemer omleiden, maar deze omleiding geld dan alleen voor interne en externe oproepen die direct aan deze deelnemer zijn gericht. Maakt de deelnemer deel uit van een groep die door een extern nummer wordt aangekozen dan geld de omleiding niet voor oproepen die aan het externe nummer worden gericht maar alleen voor interne oproepen gericht aan de omgeleide deelnemer.

Monitoring – System messages

Mocht het in eerste instantie niet werken, of reageert de centrale niet meer op uw oproepen gericht aan het remote switching number, dan kunt u middels onderstaande afbeeldingen controleren waar de fout zich voor doet.

FONtevo Monitoring – System messages

Monitoring – System messages - Security warnings

FONtevo Monitoring – System messages - Security warnings