Telec Electronics

Informatie en producten voor telecommunicatie en electronica

De navolgende handleiding heeft betrekking op de onderstaande FONtevo / Auerswald telefooncentrales met firmware versie 7.2B, maar is als algemene richtlijn voor een hogere versie van de firmware bruikbaar.

Nieuwe firmware voor de COMmander 6000 is alleen voor onze dealer / installateurs beschikbaar en wordt u op verzoek toegezonden. Indien u, de COMmander 6000, vanaf een lagere versie firmware update kan het zijn dat u een tussen versie van de firmware nodig heeft, geef dus op voorhand aan welke versie firmware de centrale op dit moment gebruikt.

Houdt ook rekening met de compatibiliteit van de aangesloten ISDN/Up0 systeemtoestellen, in een aantal gevallen is het behoud van de systeemfunctionaliteit niet gegarandeerd, raadpleeg hiervoor de compatibiliteits-matrix op navolgende pagina >>compatibiliteits-matrix<<

Vergeet niet om voor een firmware update een back-up van de huidig configuratie te maken en maak tevens een back-up op het moment dat u de onderstaande stappen heeft doorlopen.

In deze handleiding gaan we er vanuit dat u de eerste installatie en activatie stappen al heeft doorlopen en dat de centrale voor het eerste gebruik ingericht gaat worden.

Mocht dit een upgrade / update van een bestaande ISDN configuratie naar VoIP zijn, vergeet dan NIET om uw netwerkinstellingen waaronder de DNS en default gateway instelling te controleren!

 • COMpact 4000
 • COMpact 5000 / 5000R
 • COMpact 5200 / 5200R
 • COMpact 5500R
 • COMmander 6000 / 6000R / 6000RX

Voor het uitbreiden van het aantal VoIP kanalen maken de COMpact 5000 / 5000R gebruik van een extra DSP (VoIP) module, deze is niet meer leverbaar. De COMmander 6000 / 6000R / 6000RX gebruiken tevens extra VoIP modules met twee netwerk aansluitingen. Per VoIP module dient u 1 IP-adres te reserveren, u dient deze modules en de Ethernet aansluiting van de centrale onderling door te lussen met de bijgeleverde korte patch kabel.

De COMpact 4000 / 5200 / 5200R en 5500R maken gebruik van eenmalig aan te schaffen VoIP kanaal licenties, hier is dus geen extra hardware voor noodzakelijk.

Om een en ander overzichtelijk te houden worden de afbeeldingen verkleint weergegeven, voor een grotere weergave kunt u de afbeeldingen aanklikken.

Reserveren en verdelen VoIP Kanalen

De FONtevo / Auerswald centrales maken op verschillende manieren gebruik van de aanwezige VoIP kanalen. Zo kunt u VoIP kanalen fixeren voor intern of extern gebruik, zodat u zeker weet dat u altijd over voldoende VoIP kanalen beschikt, of een aantal kanalen dynamisch toewijzen. Dynamisch toegewezen VoIP kanalen zet de centrale alleen daar in waar op dat moment behoefte aan is. Voor het gebruik van de Voicemail functie gebruikt de centrale tevens 1 of meerdere VoIP kanalen, houdt daar dus rekening mee op het moment dat u deze functie gaat gebruiken.

De gespreksafhandeling bij VoIP aangesloten telefoontoestellen verloopt, in tegenstelling tot ISDN/Up0 of analoog aangesloten telefoontoestellen, anders. Bij ISDN/Up0 of analoog aangesloten telefoontoestellen wordt een extern gesprek, dat is aangenomen en bij het doorverbinden in de wacht wordt gezet, op de telefooncentrale “geparkeerd” maar bij VoIP aangesloten telefoontoestellen wordt het gesprek op het telefoontoestel zelf in de wacht gehouden.

Dit houdt dus in dat bij het doorverbinden naar een andere interne deelnemer er tijdelijk meer actieve VoIP kanalen beschikbaar moeten zijn. Indien u dus een externe VoIP oproep aanneemt op een VoIP toestel verbruikt u al 2 VoIP kanalen (1 x extern + 1 x intern), op het moment dat u gaat doorverbinden naar een andere interne VoIP deelnemer komen daar, tijdelijk, nog 2 extra VoIP kanalen bij. Houdt hier dus ook rekening mee bij het verdelen van de interne en externe VoIP kanalen.

Voor het instellen van de VoIP kanalen opent u de pagina “Distribution of the VoIP channels” onder Administration → VoIP configuration.

FONtevo en EnterpriseVoIP Distribution of the VoIP channels

Instellen externe netlijnen

Voor dat u de VoIP provider en VoIP account(s) gaat inrichten dient u de juiste landinstellingen en netlijn toegang in te richten.

Open de pagina “Exchange line request / exchange line access number” onder Public switched tel. networks → Exchange line request.

FONtevo en EnterpriseVoIP Exchange line request

System-wide automatic exchange line request

Standaard staat “System-wide automatic exchange line request” aan, dit houdt in dat de telefooncentrale u automatisch een buitenlijn geeft op het moment dat u een telefoonnummer met meer dan 4 cijfers aankiest. In de meeste gevallen is men gewend om een nul (0) voor de buitenlijn aan te kiezen, mocht dit het geval zijn zet deze functie dan nu uit.

Dial level

Standaard staat de netlijn autorisatie “Dial level” op “City” (lokaal gebied) alle deelnemers die u gaat aanmaken krijgen deze instelling en kunnen dus, in aanvang, niet buiten uw lokale kengetal gebied telefoneren. U heeft de keuze om dit zo te laten en het per deelnemer aan te passen of u kiest b.v. nu voor “International” en begrenst de deelnemers achteraf individueel of per profiel.

Global LCR provider digit-recognition

De “Global LCR provider digit-recognition” staat standaard aan en kijkt naar de nummers die beginnen met 010 en 0100, deze instelling is in Nederland niet wenselijk en moet verwijderd worden, “klik” hiervoor op de desbetreffende regels, deze worden nu oranje/roze, en selecteer, links onder in uw scherm, “Delete”

Bewaar uw nieuwe instellingen met “Save” u kunt nu de VoIP provider gaan inrichten.

EnterpriseVoIP als VoIP provider aanmaken

Voor het configureren van de VoIP provider MOET de telefooncentrale over geldige netwerk instellingen en Internet toegang beschikken.

Open de pagina “Provider” onder Public switched tel. networks → Voice over IP (VoIP) → Provider.

FONtevo en EnterpriseVoIP Import VoIP Provider

 1. selecteer links onder in uw scherm “Import” er opent nu een nieuw Pop-Up scherm
 2. blader naar “Netherlands” en selecteer “nl Enterprise VoIP IPv4 V250”
 3. klik hierna op “Load configuration”

Een aantal instellingen moeten, op dit moment, nog aangepast worden. Voor het aanpassen van de Enterprise VoIP provider klikt u nu uiterst rechts op “Configure”

FONtevo en EnterpriseVoIP Configure VoIP Provider

 1. wijzig, onder “Number presentation (outgoing)” de instelling “Format of called phone number” naar “Contry code without leading zeroes (e.g. 495306...)”
 2. schakel, onder “Evaluation of incoming SIP messages” de opties “Internationalise unknown phone numbers” en “Evaluate Connected Party Number (COPN)” uit.
 3. voeg de waarde “00” onder “Set prefix for the phone number” toe
 4. en wijzig "Source for called number" naar "To Header"

Bewaar uw nieuwe instellingen met “Save” u kunt nu de VoIP account(s) aanmaken.

EnterpriseVoIP VoIP account aanmaken

Voor het aanmaken van de VoIP account heeft u uw EnterpriseVoIP SIP-ID en wachtwoord nodig.

Het numerieke deel van het SIP-ID is tevens uw user name, heeft u b.v. het SIP-ID Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan is uw user name 31791234567.

Open nu de pagina “Accounts” onder Public switched tel. networks → Voice over IP (VoIP) →Accounts.

FONtevo en EnterpriseVoIP VoIP account aanmaken 1 van 2

 1. klik “New”
 2. selecteer nl Enterprise VoIP IPv4 V250 onder “Provider name”
 3. vul onder “Account name” een herkenbare naam in of het hoofdnummer van uw account
 4. voor “Connection type” volstaat PTMP connection in de meeste gevallen, alleen bij 10 of meer opvolgende nummers selecteert u PTP connection
 5. voor het activeren van de account selecteert u “Use”
 6. klik nu op save
 7. en selecteer onder “Property” nu “Configure” om de nieuwe VoIP account te configureren

FONtevo en EnterpriseVoIP VoIP account aanmaken 2 van 2

Er opent nu een nieuwe pagina waar u uw VoIP account gegevens kunt ingeven.

 1. controleer of “Account has emergency call ability” geselecteerd is (112)
 2. vul onder “User name” het numerieke deel van uw SIP-ID in
 3. vul onder “Password” het bij behorende wachtwoord in
 4. het veld “Authorisation ID” wordt niet gebruikt en blijft leeg
 5. klik nu op “New”
 6. vul onder Multiple subscriber number (MSN) uw telefoonnummer zonder landcode en kengetal in
 7. geef het nummer onder “Display name” een herkenbare naam
 8. klik nu op “Save”

Indien uw VoIP account over meerdere nummers beschikt kunt u de stappen 5 t/m 8 herhalen.

Status VoIP account controleren

Om te controleren of u alle gegevens juist heeft ingegeven opent u, uit de taak balk “Monitoring” de optie “Status VoIP accounts”.

FONtevo en EnterpriseVoIP Status VoIP accounts

Indien alles in orde is wordt dit onder “Registration” middels een groen bolletje bevestigd. Treft u een rode indicatie aan met de melding “401: Unauthorized' dan kan dit duiden op een verkeerd wachtwoord of user name.

VoIP oproepverdeling aanmaken

Als laatste dient u voor de nieuw aangemaakte VoIP account nog een oproepverdeling aan te maken.

Open hiervoor de pagina “Call distribution” onder Public switched tel. networks → Call distribution.

FONtevo en EnterpriseVoIP Call distribution

 1. indien u over meerdere VoIP accounts, ISDN2 of POTS netlijnen beschikt selecteert u onder “Call distribution for” de optie “VoIP PTMP connections” en daarna het bijbehorende VoIP account
 2. bij “MSN” staat nu het telefoonnummer, of de telefoonnummers, die bij de aangemaakte VoIP account horen
 3. Selecteer onder “Internal no. | name” welke deelnemer of groep van deelnemers op een externe oproep moeten reageren.
 4. klik nu op “Save”

De basis configuratie is nu afgesloten, u kunt nu oproepen onder uw VoIP account nummer(s) ontvangen en afgaande gesprekken via uw VoIP account voeren.